Nawala Nata ujil Konferensi Waligereja Indonesia lan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia 2020

Para sedulur kinasih,

Persekutuan Gereja-gereja ing Indonesia lan Konferensi Waligereja Indonesia, kanthi raos kebak syukur, ngaturake salam pambagya karahayon marang sedulur kabeh sak putra wayah. Muga asih tresna Dalem Gusti tansah rumentah ing para sedulur kang kinasih ing Gusti.

MONSINYUR IGNATIUS KARDINAL SUHARYO (Foto: Anton Sumarjana/Thetungkem.Com)

Para Sedulur kinasih,

Taun iki awake dhewe ngriyayakake Natal ing swasana prihatin awit wabah Covid-19 isih mbabrak ing saindenging donya, uga ing Indonesia. Virus iki wis ngrusak sawernane gatramning uripe manungsa. Akeh kulawarga sedhih awit kelangan sanak sedulur sing ditresnani. Semono uga akeh para sedulur sing kelangan pegaweyan. Putra-putri sing kudu sinau neng omah, kelangan kesempatan kanggo kekancan karo kanca-kancane sing sakumur. Umat padha rempu atine (‘gelisah”) merga ora isa melu ibadat kaya biasane, ora isa nampa sakramen-sakramen kaya biasane. Kejaba kuwi pelaporan bab panganiaya ing kulawarga tambah. Kahanan ini sansaya mumur awit saya ndadra anane intoleransi, politik identitas, radikalisme  kang ngancam bebrayan agung masyarakat lan wutuhe NKRI.

Kabeh kahanan krisis iki ngelingke marang awake dhewe minangka manungsa kuwi rempu lan ringkih, ya badane ya jiwane. Awake dhewe gampang kejeglong, nglokro lan ilang pangarep-arepe awit kabotan sanggane urip sing kudu digelar-gulung. Awake dhewe rempu marang kesrakahan sing marahi kepengin nindakake korupsi, lan murang adil karo wong liya utawa dene lingkungan. Badane awake dhewe gampang kena lelara merga virus, kepara isa mati skanalika merga kalepyan. Ganase virus iki uga negeske menawa awake dhewe iki padha-padha le manungsa. Virus Covid-19 ora mawang pangkat, derajat, sugih, kere, bangsa kulit putih, ireng, apa sawo mateng, kabeh isa kena, terus lara, kepara mati. Mulane kuwi awake dhewe uga dielingke supaya isa lung tinulung, antarane siji lan sijine, rasa mawang ras, agama lan suku,

Ana siji sing gawe awake dhewe tetep ngadeg jejeg lan teguh ing tengahe prahara iki yaiku aswake dhewe duwe iman kapercayaan,  mung Gusti Allah Sawiji sing dadi pangayoman lan juru slamet. Minangka wong Kristiani awake dhewe isa sengsara padha kaya sing dialami wong liya, nanging awake dhewe isa nglakoni kanthi ayem sajroning iman, yen Gusti Allah Sawiji ngayomi lan mbarengi laku. Gusti Allah Sawiji ora negakake awakw dhewe dikuasani dening roh jireh, ning dening roh katresnan sing ndayani awake dhewe isa ngendhaleni urip lan ngadhepi kahanan sing angel kanthi ayem.

Para sedulur kinasih,

Ngriyayakake Natal ing kahanan kaya mengkene ini, ngajab awake dhewe kanggo ndeleng lan ngrasakake rawuh Dalem Yesus minangka Pepadhang sajroning pepeteng. Ana ing Angga Yesus. Sang Emanuel Allah, nyata rawuh ing antarane inangka negeske yen aswake dhewe sing rempu nyata-nyata ajine dhuwur ing Ngarsa Dalem Gusti. Asma Emanuel lan pangucap “manunggaling Gusti lan kawula” nandhakake yen Allah Sawiji rawuh ing antarane awake dhewe lan makarya kanggo mulihke awake dhewe. Manunggaling Gusti ndayani awake dhewe kanggone urip ngliwati maneka warna pait getir lan kuwatir, benthik lan kisruh, merga awake dhewe percaya yen owah-owahan (transformasi) ing mangsa angel iki bakal kaleksanaanan ing ngarsane Allah.

Salah siji sing penting lan perlu awake dhewe lelimbang lan disadhari bareng yaitu Gusti Allah Sawiji nganthi umat wis dikisahke kawit Perjanjian Lawas. Kinanthen sing kaya ngono dialami dening Musa. Nalika Musa diutus mimpin umat Allah, metu saka bumi pangungsen utawa perbudakan tumuju ing Bumi sing dijanjekake (Tanah Terjanji), Musa wedi ngadhepi Firaun kanggo ngleksanani dhawuh mau awit ngrumangsani kekurangane. Nanging Gusti nguatake atine: “Apa Aku ora arep nganthi kowe?” (Pangentasan 3:10-14). Padha karo Nabi Yeremia. Piyambake mangu-mangu nampa dhawuhing Gusti awit ngrumangsani isih enom tur ora pinter omong. Gusti uga neguhake atine: “…marang sapa wae kowe Ndak kongkon kudune kowe mangkat, la napa wae sing Tak dhawuhke marang kowe, kudu tok tekakne. Aja wedi karo sapa wae, sebab Aku nganthi kowe…(“Yer.1:7-8). Kinanthen Gusti Allah uga ndayani Yusup ora sumelang lan kuwatir nampa rawuh Dalem Sang Emanuel, saka guwa garba Ibu Maria, tunanganne sing durung resmi dirabeni. (Mat.1:18-25) 

Para sedulur kinasih,

Natal iku kabar kabungahan lan kabar katresnan awit Juru Slamet, Sang Raja Katentreman, Allah nyawiji ing awake dhewe, rawuh ing donya.           Daya katresnan lan nyawijining Gusti  ndayani awake dhewe kanggo nuwuhake rasa paseduluran ing tengah masyarakat. Uga ndayani awake dhewe wani nggoleki, ngrangkul lan nglayani marang sing dipinggirke lan nandhang sengsara. Rawuh Dalem Allah ing awake dhewe uga ngelingke hyen awake dhewe cinipta padha, dadis citra Dalem Gusti. Ya iki dhasar sing paling jero tumrap martabate manungsa. Iki uga dadi alasan sing mendhasar kanggo nglindungi lan ngupakara uripe manungsa. Urip ora isa di kertaaji pira regane, mula kuwi awake dhewe kudu terus gelut kanthi senggut ngupakara lan njaga martabate manungsa.

Pitakon sing kudu dilelimbang kanggone pahargyan Natal ing masa iki, yaiku: piye Pasamuwan Suci nindakake ayahan Dalem ing madyaning masyarakat, bangsa lan negara, sing lagi ngadhepi maneka warna tantangan iki? Mesthi wae carane tetep ndherek Gusti Yesus Kristus, Sang Emanuel;

 • “sing mlaku mider-mider karu gawe becik….(Lelampahan Para Rasul.10:38)
 • Gusti Yesus “Panjenengane wus ngulungake slira Dalem ngabeti aku, arsa ngentasake saka sawarnaning kadurakan, banjur disucekake dadi bangsa kagungan Dalem piyambak, taberi marang penggawe becik. (Tit.2:14)

Kanthi sawarnaning penggawe becik sing laras karo dhawuh  lan layanan sarta kahanane dhewe-dhewe, awake dhewe ngalami Sang Emanuel lan aweh paseksen yen Gusti tansah nyawiji.

Pengalaman nyawijine Gusti, ngobahke awake dhewe mbrasta wicara sengit, kabar palsu, intoleransi, lan tumindak kasar. Nanggo patrap sing apik. Pengalaman nyawijining Gusti, uga neguhake kanggo paseksen katresnan lan loma Dalem Gusti ing tengahing pandemic Covid-19. Kanthi katresnan, loma  lan gotongroyong nanggung sanggan bebarengan. Awake dhewe nindakake kuwi kabeh, uga bebarengan karo pemerintah lan sapa wae sing temen-temen makarya kanggo mbrasta lan nanggulangi pengaruh pandemic Covid-19, kanggo nyebar kabecikan ing negara ini. Awake dhewe percaya yen sajroning tantangan lan kangelaning urip, Gusti Allah nyawiji. Gusti Allah Sawiji ngasta pepadhang ing tengahing pepeteng, paring pangarep-arep ing tengahing panelongso.

Berkah Dalem Gusti  

Jakarta, 1 November 2020

Persekutuan Gereja-Gereja
di Indonesia
(PGI)
Konferensi Waligereja
Indonesia
(KWI)


Pdt. Gomar Gultom
Ketua Umum


Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty
Sekretaris Umum


Ignatius Kardinal Suharyo
Ketua


Mgr. Antonius Subianto Bunjamin
Sekretaris Jenderal

) Diterjemahkan ke Bahasa Jawa oleh A. Gandung Sukaryadi

10 Komentar

 1. I like this website very much so much superb info . Nessy Stearne Lidda

 2. Dead indited subject material, Really enjoyed looking at. Andra Bronny Goodman

 3. Dear Ramchandra, Kanpur University BSc 1st Year Date Sheet 2020 will be released in the coming days. Cybil Egbert Petulah

 4. I cannot thank you enough for the blog post. Really looking forward to read more. Awesome. Estella Tracey Boy

 5. Hi there mates, fastidious article and pleasant urging commented here, I am actually enjoying by these. Barbey Kyle Owens

 6. Thanks for sharing your thoughts on curso de padeiro online. Melinde Wallie Ellita

 7. This is a to a great extent signal post. Thanks quest of posting this. Anatola Woody Utter

 8. Wow, this paragraph is fastidious, my younger sister is analyzing these things, thus I am going to inform her. Tamra Edmon Toh

 9. You have brought up a very good points, thank you for the post. Dina Zack Ringler

 10. I am so grateful for your post. Really looking forward to read more. Great. Damaris Halsey Reagen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *